Doručení

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

Prodávající neodpovídá za prodlení dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a/nebo vyplnil registrační formulář chybně.

Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit telefonicky, e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to bezodkladně po jejím doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím telefonu nebo e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@glasbaubohemia.cz

Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

a. Identifikace Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt(telefon a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného zboží dle katalogu nebo také jeho popis;

c. Množství objednávaného zboží;

d. Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště Kupujícího) ;

e. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).

Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému upřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

Termín dodání

Jelikož disponujeme jedním z největších skladů ve střední Evropě, zboží je doručováno zpravidla do 48 hodin od objednání, pokud není dohodnuto jinak. O přesném termínu dodání Vás budeme kontaktovat

Při doručení zasilky si prosím zásilku řádně zkontrolujte a pokud je poškozená je třeba sepsat s přepravní společností záznam o poškození a zásilka se nám následně vrátí spát. Poškozenou a převzatou zásilku bohužel nelze reklamovat.

Ceník přepravy
Kategorie Hmotnost Cena bez DPH Cena s DPH
Dobírka - 50 Kč 61 Kč
Kurýr 10 kg 277 Kč 336 Kč
Kurýr 20 kg 327 Kč 396 Kč
Kurýr 30 kg 406 Kč 492 Kč
Kurýr 75 kg 704 Kč 852 Kč
Kurýr 150 kg 919 Kč 1 112 Kč
Kurýr 200 kg 1 056 Kč 1 278 Kč
Kurýr 300 kg 1 232 Kč 1 491 Kč
Kurýr 400 kg 1 500 Kč 1 815 Kč
Kurýr 500 kg 1 613 Kč 1 952 Kč
Kurýr 700 kg 1 799 Kč 2 177 Kč
Kurýr 1000 kg 2 111 Kč 2 555 Kč
Čas doručení
Dostupnost Čas zpracování* Čas přepravy**
Dostupný na skladě 0-1 prac. dní 3-5 prac. dnů
Dostupný u dodavatele 5-7 prac. dní 3-5 prac. dnů
Momentálně nedostupný - -

* čas, který potřebujeme k expedování objednávky
** čas, za který Vám kurýr doručí objednávku po jejím expedování